Společnost

100% high quality men's and ladies' swiss https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale. https://www.chicago-bulls.ru/ for sale in usa layout to make unique performs. https://www.jerseys.to/ for sale in usa layout to make unique performs. swiss https://www.luxurywatch.to/ is perfect and elegant. swiss patekphilippewatches.to delivers the feeling of the bravery. 1-16 of 24 results for redbullvape.com showing most relevant results. the best https://swisswatch.to/ in the world craftsmen entrepreneurs focused. best https://www.vapesstores.ph/ rewrote the story of the total timekeeper field. reddit https://www.versacereplica.to to establish a somewhat enhanced high-level frustrating functionalities check.

Stavby inženýrských sítí a komunikací

Společnost

Společnost s ručením omezeným SISKO spol. s r.o., byla založena společenskou smlouvou dne 18. 9. 1992.

Činnost firmy je zaměřena zejména na provádění dopravních staveb, inženýrských staveb, zemních prací, inženýrství a poradenské činnosti ve stavebnictví a autodopravě. Dovednou obchodní a ekonomickou politikou dokázala firma překonat složité počáteční období a získat pevné postavení v regionu v silničním stavitelství. Vedení firmy důsledně dbá na zvyšování technického vybavení firmy a kvalitu prováděných prací.

Společnost SISKO spol. s r.o. také poskytuje projekční a inženýrskou činnost v oblasti stavenictví - zpracování projektové dokumentace na inženýrské, dopravní a pozemní stavby.

Odběratelé se rekrutují jak z řad soukromého sektoru, tak především ze státního sektoru. Své služby poskytujeme převážně v regionu střední Moravy, zajíždíme samozřejmě po celé České republice.

Oblast působnosti společnosti

Předmětem činnosti společnosti SISKO spol. s r.o. jsou podle výpisu z OR:

  • provádění staveb včetně jejich změn
  • stavitel
  • provádění inženýrských staveb včetně technické vybavenosti
  • inženýrská činnost ve stavebnictví
  • projekční činnost v oblasti stavenictví
  • poradenská činnost v oblasti stavebnictví
  • silniční motorová doprava nákladní, bez omezení celkové hmotnosti
  • podnikání v oblasti nakládání s odpady
  • obchodní činnost-nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Technický dozor investora:

provádíme v oboru dopravních staveb, vodohospodářských staveb a pozemního stavitelství

Identifikační údaje o společnosti

Obchodní název: SISKO spol. s r.o.
(zkratka Stavby Inženýrských Sítí a KOmunikací)
Sídlo: Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov
Provozovna: Novosady 189, 750 00 Dřevohostice

IČO: 47155558
DIČ: CZ47155558
Bankovní spojení: Komerční banka Přerov
č. ú. 14404831/0100

SpolečnostSISKO spol. s r.o.
(zkratka Stavby Inženýrských Sítí a KOmunikací)

Sídlo:
Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov

Provozovna:
Novosady 189, 750 00 Dřevohostice

IČ: 47155558
DIČ: CZ47155558

Bankovní spojení:
Komerční banka Přerov č. ú. 14404831/0100

Spojte se s námi


Všechny kontakty

Copyright (c) 2020 sisko.cz, design a kód wedipa.com