Jdi na obsah Jdi na menu
 

Politika jakosti

 

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU
 
Podnikatelská činnost společnosti SISKO spol. s.r.o. je zaměřena na poskytování služeb v oblasti dopravního stavebnictví. V souvislosti se zavedením systému kvality ISO 9001, environmentálního managementu dle ISO 14001 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 byla vydána politika, která vyjadřuje hlavní principy strategie vedení.
 
-          Základním cílem naší strategie je uspokojování potřeb zákazníka
-          Jsme progresivní dynamicky se vyvíjející stavební firma s kvalifikovanými pracovníky, kteří vyhovují náročným odborným a morálním požadavkům.
-          Každý pracovník na svém pracovišti přispívá k uskutečňování cílů integrovaného systému.
-          Měřítkem pro naši kvalitu je zákazník.
-          Své dodavatele vybíráme na základě plnění námi stanovených kritérií trvalé kvality dodávek.
-          Zavedením integrovaného systému řízení chceme zdokonalit organizaci činností v naší firmě, zvyšovat důvěru našich zákazníků, chránit životní prostředí a zdraví pracovníků.
-          Všichni pracovníci firmy jsou seznamování se zásadami systému managementu, jsou pravidelně periodicky školeni, zvláštní pozornost je věnována nově nastupujícím pracovníkům.
-          Chceme identifikovat stávající i potenciální environmentální a bezpečnostní problémy a prioritně je řešit.
-          Budeme šetřit přírodními zdroji, energiemi, vstupními materiály a surovinami, realizovat environmentální prevenci a v oblasti BOZP snižovat rizikovost prováděných prací.
-          Podstatou politiky je dodávat práce a služby trvale vysoké kvality, aby splňovaly požadavky zákazníků, požadavky právních a jiných předpisů  v oblasti ochrany ŽP a BOZP.
-          Jednatel společnosti a vedoucí pracovníci se zavazují k osobní angažovanosti a aktivitě při plnění požadavků a neustálému zlepšování efektivnosti systémů managementu integrovaného systému.
 

Součástí politiky je vyhlašování konkrétních termínovaných cílů.

NÁHLED CERTIFIKÁTU ISO 9001

NÁHLED CERTIFIKÁTU ISO 14001

NÁHLED CERTIFIKÁTU OHSAS 18001