Jdi na obsah Jdi na menu
 

Reference

 

Výběr z realizovaných zakázek:

ROK 2020

Výstavba MK a inženýrských sítí, Měrovice, obj. 5 213 tisíc Kč

Výstavba MK v areálu Precheza Přerov u budovy Energetika, obj. 2 342 tisíc Kč

Výstavba chodníků na ul. 9. května a Návsi, Vlkoš, obj. 3 081 tisíc Kč

Vybudování víceúčelového hřiště s umělou trávou, Radotín, obj. 1 318 tisíc Kč

Výstavba a rekonstrukce chodníků, Roštění, obj. 1 891 tisíc Kč

Výstavba silážní jámy, ZD Kokory, obj. 2 670 tisíc Kč

Rekonstrukce nábřeží Rudolfa Lukaštíka, Přerov, obj. 2 592 tisíc Kč

Doplnění inženýrských sítí, Milenov, obj. 821 tisíc Kč

Výstavba infrastruktury pro výstavbu RD, Křenovice, obj. 2 994 tisíc Kč

Výstavba místní komunikace, Oldřichov, obj. 2 443 tisíc Kč

Projekční činnost

  • Rekonstrukce chodníků v ulici Československé armády, Hranice
  • Rekonstrukce chodníku v ulici Alešova, Hranice
  • Rekonstrukce chodníků v ulici Smetanovo nábřeží, Hranice
  • Rekonstrukce chodníků v obci Radvanice
  • Rekonstrukce komunikace a chodníku a zřízení VO, Prostějov-Žešov


ROK 2019

Parkoviště u Meopty, ul. Kabelíkova, Přerov, obj. 5 011 tisíc Kč

Komunikace ul. Lapač, Dřevohostice – I. etapa, obj. 5 331 tisíc Kč

Stavební úpravy (rekonst.) objektu dílen a zpev. ploch spol. H+V VMD Grygov s.r.o., obj. 3 400 tisíc Kč

Autobusové zastávky na ul. Kopaniny, Přerov, obj. 1 294 tisíc Kč

Autobusové zastávky ul. Palackého, Přerov obj. 1 554 tisíc Kč

Rekonstrukce zastávky MAD Přerov – ul. Kabelíkova, obj. 1 048 tisíc Kč

Stavební úpravy v obci Hradčany, obj. 3 489 tisíc Kč

Revitalizace náměstí Osvobození, Lipník nad Bečvou, obj. 1 123 tisíc Kč

Úpravy dvora ZŠ a MŠ, Stará Ves, obj. 1 350 tisíc Kč

Hospodaření se srážkovými vodami ZŠ Želatovská, Přerov, obj. 1 924 tisíc Kč

Rekonstrukce ulice Krátká, Troubky, obj. 1 634 tisíc Kč
 

ROK 2018

Oprava MK č.7 c úseku od č.p.87 po č.p. 80, obec Přemyslovice, obj. 1.328 tisíc Kč

Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova, obj. 3.036 tisíc Kč

Oprava komunikace od křižovatky u EN po Pare servis, část komun. u výrobny ŽP a dílny údržby ŽP,Přerov obj. 2.684 tisíc Kč

Rekonstrukce chodníku podél silnice III/4368, obec Buk - naproti škole, obj. 1.012 tisíc Kč

Tovačov - parkovací stání u základní školy, obj. 1.175 tisíc Kč

Oprava a dobudování technického zázemí obce Buk, obj. 1.036 tisíc Kč

Přerov - Henčlov, oprava ul. Martinská, ul. Nová, obj. 2.121 tisíc Kč

Stavební úpravy místní komunikace ul. Spojovací Přerov VI- Újezdec, obj. 1.359 tisíc Kč

Oprava chodníků v obci Hradčany, obj. 1.460 tisíc Kč

 

ROK 2017

Rekonstrukce místní komunikace v obci Stará Ves ( U Jarolímového) a rekonstrukce komunikace v obci Stará Ves mezi domy č.p. 46-128, obj. 1.555 tisíc Kč

Stavební úpravy - přístavba výrobních hal v areálu společnosti H+V VMD Grygov a.s., obj. 1.345 tisíc Kč

Stavební úpravy místní komunikace v obci Měrovice nad Hanou, obj. 1.163 tisíc Kč

LOV Hradčany na Moravě kanalizační přípojky, obj. 7.101 tisíc Kč

Infrastruktura pro výstavbu ulice Pod Vinohrady - Pod Skalkou horní Moštěnice, obj. 1.142 tisíc Kč

Rekonstrukce chodníku v ul. U Letiště Henčlov, obj. 1.098 tisíc Kč

Výstavba parkovacích míst v obci Rokytnice, obj. 1.727 tisíc Kč

Rekonstrukce obecní ČOV Pavlovice u Přerova, obj. 3.210 tisíc Kč

 

ROK 2016

Oprava chodníku ul. Novosady, městys Dřevohostice, obj.1.801 tisíc Kč

Oprava místní komunikace v ulici Podvalí - Židovský hřbitov - II.etapa, Tovačov, obj. 1.295 tisíc Kč

Oprava komunikace před zdravotním střediskem v areálu a.s. Precheza Přerov, obj. 1.356 tisíc Kč

Oprava místní komunikace v obci Lhotka u Přerova, obj. 1.224 tisíc Kč

Oprava komunikace U Lipek, obec Lhota, obj. 1.102 tisíc Kč

Oprava místní komunikace mezi výrobnou TB a skladem Ilmenitu, Precheza a.s. Přerov, obj. 1.880 tisíc Kč

Výstavba zpevněných ploch a příjezdů vč.odvodnění a výstavby inž.sítí k RD v Tučíně, obj. 2.120 tisíc Kč

ROK 2015

Revitalizace návsi v Pavlovicích u Přerova - II. etapa, obj. 4.411 tisíc Kč

Oprava asfaltové komunikace v ulici Prostějovská a MK v ulici Podvalí - Židovský hřbitov I. etapa, obj. 1.216 tisíc Kč

Revitalizace v okolí kulturního domu v Soběchlebích, obj. 3.792 tisíc Kč

Oprava MK u skladu výrobny Bílého sádrovce 2 a vnitropodnikové křižovatky, obj. 2.981 tisíc Kč

Zpevněná plocha v areálu Kompostárny a oprava křižovatky u pošty v Troubkách, obj. 2.594 tisíc Kč

Oprava ploch areálu Precheza a.s., obj. 2.692 tisíc Kč

Inženýrské sítě pro Obytný okrsek I. Jezernice, obj. 3.375 tisíc Kč

Moderní a bezpečné centrum v obci Vlkoš, obj. 4.612 tisíc Kč

Revitalizace území v obci Měrovice nad Hanou, obj. 3.341 tisíc Kč

Cyklostezka Přerov, nábř. Protifašistických bojovníků, obj. 2.354 tisíc Kč

ROK 2014

Zasíťování území pro výstavbu RD Lipník n/B, ul. Tyršova, obj. 4.993 tisíc Kč

Úprava komunikace a zpevněných ploch v ulici K.Světlé, Hranice na Moravě, obj. 1.849 tisíc Kč

Libavá - oprava přejezdu přes vodní tok, obj. 1.088 tisíc Kč

Oprava zpevněných ploch - oprava povrchu komunikací a spodní stavba oplocení u nové výrobní haly v areálu společnosti ČMŽO a r.o., obj. 2.587 tisíc Kč

Oprava chodníků na náměstí - městys Dřevohostice, obj. 890 tisíc Kč

Výstavba cukerného sila - D.1.5 - komunikace a zpevněné plochy. Nový sklad - zpevněné plochy v areálu "Cukrovárny Litovel ", obj. 2.225 tisíc Kč

Rozšíření manipulační plochy - JIH areálu Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divize ISOVER, obj. 1.269 tisíc Kč

ROK 2013

Oprava čísti oplocení v areálu spol. Precheza Přerov, obj. 2.508 tisíc Kč

Luhačovický potok - Luhačovice- oprava splavů, obj. 940 tisíc Kč

Přerov - infrastruktura pro výstavbu RD Hostýnská, obj. 2.160 tisíc Kč

1/47 Přechod pro chodce - Osek nad Bečvou, obj. 2.900 tisíc Kč

Oprava zpevněných ploch a zřízení základu pro biomasu v areálu cukrovárny Litovel, obj. 3.076 tisíc Kč

Bělotín - krajinotvorná a protipovodňová opatření nad Tigemou, obj. 2.286 tisíc Kč

Dobudování infrastruktury pro výstavku RD v obci Soběchlebích, obj. 1.269 tisíc Kč

H+V VMD Grygov - rekonstrukce hal a dílen, oprava zpevněných ploch, obj. 6.647 tisíc Kč

ROK 2012

Rekonstrukce výrobních hal areálu společnosti H+V Grygov s.r.o., obj. 4.028 tisíc Kč 

Oprava části oplocení a loděnicové brány v areálu spol. Precheza Přerov, obj. 2.490 tisíc Kč

Cyklostezka Osmek, Přerov, obj. 776 tisíc Kč

Oprava zpevněných ploch a kanalizace u řepných splavů v cukrovárně Litovel, obj.5.174 tisíc Kč

Chodník podél silnice I/47 - 2. et. Osek nad Bečvou, Úsek MŠ - Osečanka, obj. 1.050 tisíc Kč

IPRM Přerov - dětské hřiště Jižní Čtvrť 1/9-12, obj. 3.087 tisíc Kč

Protipovodňová opatření Oprostovice - Ochranný poldr Zahrady, obj. 2.949 tisíc Kč

ROK 2011

Revitalizace náměstí, oprava chodníků a vjezdů v obci Vrbátky, obj. 1.744 tisíc Kč

Oprava místní komunikace a výstavba nových parkovacích míst v obci Kokory - místní část Altýře, obj. 979 tisíc Kč

Výstavba zpevněných ploch, ing. sítí a parkovacích míst v areálu ČMŽO s r.o. Přerov, obj. 1.409 tisíc Kč

Oprava lesní komunikace, výstavba spřážnic a výkop příkopu v vojenském prostoru Libavá u Studánky I. Etapa pro VLS ČR s.p., obj. 1.286 tisíc Kč

Oprava části oplocení, výstavba části oplocení a oprava kolárky pro areál Precheza a.s Přerov, obj. 1.426 tisíc Kč

Obnova účelové a místní komunikace v obci Líšná, obj. 942 tisíc Kč

ROK 2010

Výstavba ing. sítí a komunikace k RD v obci Horní Moštěnice, obj. 1.163 tisíc Kč

Revitalizace chodníku části Hliníky v obci Osek nad Bečvou I.Etapa, obj 1.110 tisíc Kč

Stavební úprava silničního mostu v Hranicích - místní část Lhotka, obj. 1.420 tisíc Kč

Rekonstrukce místní komunikace K Bytovkám v obci Lázniky, obj. 1.082 tisíc Kč

Přístřešek povrchových úprav - spodní stavba ploch a kolejiště v areálu ČMŽO s r.o. Přerov, obj. 2.109 tisíc Kč

Rekonstrukce veřejných prostor a výstavba ing. sítí v obci Soběchleby - část U garáží, obj. 1.669 tisíc Kč

Revitalizace chodníku kolem silnice 1/472 v obci Osek nad Bečvou II. Etapa, obj. 1.427 tisíc Kč

Demolice sýpky Heroltovice, obj. 962 tisíc Kč

ROK 2009

Výstavba spodní stavby restaurací včetně zemních prací, výstavba ing. sítí a zpevněných ploch pro hotel Jana v městě Přerov, obj. 3.400 tisíc Kč

Zřízení víceúčelového hřiště s umělým povrchem a dodávkou sportovních prvků v obci Kyselovice, obj. 1.204 tisíc Kč

Výstavba sportovního areálu - provedení zpevněných ploch, chodníků, sportovní povrchy a výstavba ing. sítí v obci Dolní Újezd, obj. 10.615 Kč

Výstavba zpevněných ploch a komunikací v areálu Rigips s r.o. - Lipník nad Bečvou, obj. 1.050 tisíc Kč

Demolice a výstavba nových skleníků v městě Přerov  - areál Michalov, obj. 1.211 tisíc Kč

Revitalizace kolem kostela - výstavba zpevněných ploch, oprava oplocení, oprava schodišť a výstavba zastávky v obci Soběchleby, obj. 6.760 tisíc Kč Náhled » Náhled » Náhled »

ROK 2008

Výstavba infrastruktury areálu Trumf internacional s r.o - Dolní Újezd, včetně výstavby zpevněných ploch, obj. 12.700 tisíc Kč

Spodní stavba haly mezioperačního pracoviště, výstavba zpevněných ploch, jám a ing. sítí v areálu ČMŽO s r.o. Přerov, obj. 11.6 tisíc Kč

Výstavba sportovního hřiště a dětského areálu včetně sportovního povrchu, dodávkou hracích prvků a oplocení v obci Hradčany, obj. 2.250 tisíc Kč

ROK 2007

 Výstavba chodníků část "B" , včetně vjezdů v Pavlovicích u Přerova, obj. 1.163 tisíc Kč

Rekonstrukce místní komunikace Nová ulice v Troubkách, obj. 2.747 tisíc Kč Náhled » Náhled » Náhled »

Bourací práce a výstavba nové haly a správní budovy firmy AB MAX Kovářov - Potštát, včetně napojení na stávající sítě a plochy, obj. 1.994 tisíc Kč

Oprava místní komunikace ul. Hliníky 2. etapa a oprava chodníků a vjezdů podél ul. 9. května v Horní Moštěnici, obj. 2.336 tisíc Kč

Rekonstrukce chodníku ul. Teplická v Hranicích nad Bečvou 1. etapa, obj. 2.495 tisíc Kč

Rekonstrukce místní komunikace Závodí v Lazníkách, obj. 1.831 tisíc Kč

Výstavba ingenýrských sítí a místní komunikace pro výstavbu 6 rodinných domů na nové ul. Hostýnské v Přerově, obj. 1.391 tisíc Kč

Oprava místní komunikace ul. Hliníky a vjezdy k rodinným domům v obci Kokory 2. etapa. obj 1.657 tisíc Kč

ROK 2006

Oprava místní komunikace a chodníků v Tovačově, obj. 5.000 tisíc Kč

Výstavba ploch parkoviště a chodníku v Hranicích, obj. 3.200 tisíc Kč

Výstavba komunikací a ploch v areálu Kazeto Přerov, obj. 2.200 tisíc Kč

Výstavba cyklostezky – Michalov v Přerově, obj. 4.500 tisíc Kč Náhled » Náhled » Náhled »

Výstavba kanalizace a vodovodu – obec Dřevohostice, obj. 2.850 tisíc Kč

Výstavba MK – obec Pavlovice, obj. 2.600 tisíc Kč

Výstavba vodovodu, kanalizací – obec Pavlovice, obj. 3.800 tisíc Kč

ROK 2005

Výstavba MK pro město Přerov, obj. 5.700 tisíc Kč

Výstavba mostu přes Moravu a oprava ploch - Transgas a.s. POZOL lobodice, obj. 5.400 tisíc Kč

ROK 1998 - 2004

Estetitazace- oprava komunikací v areálu Precheza, a.s. Přerov, obj. 5.000 tisíc Kč v letech 2001-2003

Oprava venkovního oplocení areálu Precheza, a.s. Přerov, obj. 3.500 tisíc Kč v letech 2002 a 2004

Rekonstrukce náměstí- centrální autobusová zastávka v obci Dřevohostice, obj. 7.000 tisíc Kč v roce 2002

Opravy místních komunikací v obci Troubky, obj. 4.000 tisíc Kč v letech 2002 a 2003

Opravy místních komunikací v obci Kokory, obj. 5.000 tisíc Kč v letech 2001- 2004

Most přes vodní náhon Strhanec a odstavné plochy pro VISIMPEX, a.s., obj. 2.000 tisíc Kč v letech 2002 a 2003 Náhled » Náhled » Náhled » Náhled »

Předlažba chodníků po povodni v obci Bochoř v obj. 1.800 tisíc Kč v roce 2000.

Opravy místních komunikací v obci Troubky v obj. 6.000 tisíc Kč v letech 1998 - 2000